ZA PACIJENTE
Kako virtualne konsultacije mogu da zamene konsultacije sa lekarima uživo?
Najnovija istraživanja Američke Zdravstvene Asocijacije otkrivaju da je i do 70% poseta lekaru informativnog karaktera i ne zahtevaju fizičko prisustvo pacijenta, već samo razmenu informacija, što se može obaviti i u online video konsultacijama.

Da li su moji lični podaci i podaci iz mog zdravstvenog kartona bezbedni?
Svi podaci iz Vašeg zdravstvenog kartona, čuvaju se na bezbednoj lokaciji i zaštićeni su SSL vezom, a može im se pristupiti samo uz Vašu dozvolu. Naša platforma je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, poštujući najrigoroznije standarde zaštite podataka pacijenata u SAD.

Koja oprema mi je neophodna?
Sve što Vam je potrebno je računar sa internet pristupom, mikrofonom i kamerom. Korišćenje slušalica je poželjno, kako bi se izbegli eho i efekti mikrofonije. Takođe Vam je potrebna, ažurirana verzija Google Chrome, Mozilla Firefox ili Opera Internet pretraživača. Ukoliko imate moderan laptop koji u sebi već sadrži kameru, mikrofon i pristup internetu, spremni ste za konsultaciju.

Kako da budem siguran u stručnost lekara?
Pacijentima su dostupni vrhunski stručnjaci iz renomiranih zdravstvenih institucija, iz svih oblasti medicine. Svi naši lekari prolaze kroz rigorozan proces provere i preporučeni su, kako od samih zdravstvenih institucija, tako i od svojih kolega.

Koja je cena konsultacije?
Cena konsultacije zavisi od oblasti specijalizacije lekara, kao i zdravstvene institucije kojoj lekar pripada. Tarife su naznačene u profilu svakog lekara.

Da li je bezbedno korišćenje platnih kartica na ovom sajtu?
Svi podaci i transakcije razmenjuju se i obavljaju preko bezbedne veze. SSL sertifikati koje koristimo na našim serverima, obezbeđuju najviši nivo šifrovanja podataka između Vas i pružaoca usluga sigurnog plaćanja. Ni jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Da li su troškovi VisMedic online konsultacija pokriveni zdravstvenim osiguranjem?
Nažalost, troškovi konsultacija trenutno nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Trenutno smo u pregovorima sa osiguravajućim društvima i nadamo se da ćemo uskoro moći da Vam pružimo i ovu uslugu.

Koliko traje termin konsultacije?
Svaki termin konsultacije traje 20 minuta. U ovo vreme uključeno je i rezervnih 5 minuta, kako bi strane imale dovoljno vremena da uspostave vezu, provere tehničke uslove i za druge nepredviđene situacije, kao što je prekid veze. Uobičajeno vreme za ove radnje u proseku je manje od jednog minuta.

Da li mogu da otkažem ili pomerim termin konsultacije?
Konsultaciju možete otkazati najkasnije 48 sati pre zakazanog termina i ponovo zakazati novu. U slučaju kasnijeg otkazivanja ili nepojavljivanja, konsultacija će biti naplaćena u potpunosti.

Šta u slučaju da se lekar ne pojavi?
Ukoliko dođe do ovakve situacije, svi troškovi će biti refundirani i imaćete mogućnost da zakažete novi termin. Molimo Vas da imate razumevanja prema pozivu lekara koji nekad podrazumeva i hitne slučajeve.

Šta ukoliko zakasnim ili propustim konsultaciju?
Ukoliko se ne pojavite, novac Vam ne može biti vraćen. Lekar je u obavezi da Vas sačeka 15 minuta. Ukoliko se u tom periodu pojavite, možete iskoristiti preostalo vreme.

Da li ću dobiti pismeni izveštaj o konsultaciji?
Da. U roku od 24 časa, nakon svake konsultacije, naši lekari su dužni da napišu pismeni izveštaj i zaključke koji će biti sačuvani u Vašem zdravstvenom kartonu.